Programa TPV Comerç inTacto RED

Atenció al client TPV

931 842 298
651 852 196

Programari TPV per a Comerços

El software TPV que facilitarà la gestió del teu comerç

El programa TPV Intacto Red Comerç es l’eina definitiva per a la gestió i facturació del teu comerç. Porta al dia l’estoc dels teus productes, compres a proveïdors, vendes, tiquets i factures de forma fàcil e intuïtiva

Proba gratuïtament el TPV que fan servir centenars de Comerços a Catalunya.

Descarrega TPV Intacto Red Comerç y prova’l gratis durant 30 dies.

Software TPV per al Comerç

Abans d’obrir el negoci estava buscant programes de gestió de botigues, i vaig descarregar moltes demos y el que mes em va cridar l’atenció per raons practiques va ser TPV Intacto Red Comerços

Es un programa molt senzill, i el suport tècnic es molt eficaç i proper, te n’adones que mes que programadors, son companys de feina i ajuden al bon funcionament del negoci.

Recomano aquest programa i tot l’equip que l’envolta.

A Tenda Gata

Gerent, Comerç de preu just

TPV Intacto Red Comerç et permet treballar fora del teu negoci. A través de la seva APP Android pots consultar els totals de Caixa, consultar les dades dels teus clients o fer servir l’agenda siguis on siguis. Obre el programa des de qualsevol equip connectat a Internet i accedeix a totes les seves funcions.

TPV Comercios SMS

Envia SMS als teus clients

Enviament fàcil de SMS a tots els teus clients desde el TPV o desde el teu propi teléfon.

TPV per a comerç CLOUD

Programa TPV en el Núvol

Accedeix al teu TPV encara que no hi siguis al teu comerç. ¡Des de qualsevol ordinador connectat a internet!

Calendario de Citas TPV Comercios

sincronitza amb Google Calendar

No perdis una cita important de la teva botiga portant l’agenda sincronitzada.

Un software TPV Per a Comerç en el núvol, que envia SMS als teus clients e integra una agenda de cites...

¿Vols provar gratis TPV Intacto Red Comerç durant 30 dies?

TPV Intacto RED Comerç es un programa informàtic molt senzill de fer servir i alhora obert a les surgències de l’usuari, raó per la que es va completant segons cada necessitat individual. Es perfecte per dur un control tant de la venta com de la compra, raó per la que es converteix en una eina indispensable en la gestió de qualsevol empresa: Control d’estoc, venedors, factures i tiquets.

A l’estar al núvol, qualsevol, actualització de millora es instantània, així com la seguretat en la informació- La meva experiència personal es molt bona fent-lo servir tant al sector tèxtil com al món de la Òptica

Cándido González

Soci Fundador, Niné Moda Infantil

El programari  inTacto RED TPV per a comerç està dissenyat a mida, perquè puguis fer-lo servir des del primer moment. Organitzat amb els apartats que necessites, ni més … ni menys. Accedeix ràpidament a les fitxes dels teus clients, controla les vendes, els cobraments i gestiona de forma eficient les comandes a proveïdors amb un sol clic.

Programa TPV control de caixa Comerç

Administra la teva caixa diària

Visualitza els totals de caixa diària ràpidament des del programa o des del teu mòbil.

Programari TPV comptabilitat Comerç

Comptabilitat en dos clics

Informes ràpids de facturació i despeses que et permeten estalviar temps i esforç.

TPV amb opció de venda creuada per a comerç

Controla les teves compres.

Seguiment de comandes i control de compres a proveïdors ràpid i intuïtiu.

Un programa TPV que et permet controlar el teu caixa, portar la comptabilitat fàcil i el seguiment de compres i despeses ...

Vols provar gratis TPV Intacto Red durant 30 dies?

Vaig conèixer  TPV Intacto fa cinc anys a través d’Internet y des del primer moment em va encantar el programa. Molt intuïtiu y super fàcil de fer servir

El servei tècnic es immillorable, adaptant-se sempre a les necessitats de la meva botiga.

Petite Poupee

Gerent, PetitePoupee

El programari TPV intacto Red és compatible amb pantalles tàctils, lectors de codi de barres e impressores tèrmiques, de manera que la integració del programa a tots els nivells del teu negoci sigui ràpida i senzilla.

TPV per a comerços facturació

Facturació ràpida

Programa botons per facturar amb un sol clic els teus articles més habituals.

Software TPV amb CRM per a Comerç

Coneix els teus clients

Saber qui són els millors compradors i quins productes són top-vendes és molt útil.

TPV per a comerç despeses i factures

Deutes, despeses i ingressos

El programa TPV Intacto Red et manté al dia amb tot el flux de caixa al teu negoci.

Un TPV que agilitza la facturació, facilita el seguiment de clients i controla les despeses, deutes i guanys?

Prova gratis TPV Intacto Red durant 30 dies!

Descarrega gratis TPV inTacto RED

Omple el següent formulari per rebre al teu correu electrònic l’enllaç de descàrrega de la versió de prova de TPV intacte RED amb la qual podràs gaudir de 30 dies sense restriccions de funcionalitat.

Introdueix el teu nom y correu electrònic per rebre un enllaç de descarrega:

CONTRATO DE USUARIO FINAL (CLUF) PROGRAMAS INTACTO.

De una parte, DAVID GONZALEZ ESTIVILL provista de N.I.F: 46145044Y como proveedor de los servicios y productos contratados por el usuario, con domicilio social en C/ dr. Juan Jose Parrilla Nº2 2ºC CP: 30007 (Murcia), email: dgedise@gmail.com y tlf: 651852196, empresa especializada en ofrecer soluciones informáticas a peluquerías y centros de belleza, ópticas, centros de entrenamiento personal, tiendas de ropa, zapaterías, joyerías y comercios en general que ha creado los programas Intacto, software de gestión para comercios (Belleza, Comercio, Óptica, Fitness).

De otra parte el “Usuario Final” contratante, persona física o jurídica que adquiere la licencia de uso de los Programas Intacto previo pago de su importe. El contratante conoce, entiende y acepta libremente, tras informarse de las características de cada servicio, las presentes Condiciones.

Al abrir el Software INTACTO RED sellado en la “fecha en vigor”, queda vinculado por las cláusulas del presente contrato. Si no está de acuerdo con los términos y condiciones del mismo devuelva cuando antes el Software y todos los componentes relacionados (incluidos los materiales impresos, junto con las carpetas y otros contenedores) al lugar en que los obtuvo para su completa devolución.

Si las cláusulas de este contrato incluyen una oferta por parte de DAVID GONZALEZ ESTIVILL, la aceptación queda expresamente limitada a las cláusulas contenidas en el presente documento.

Si el Software le fue concedido bajo licencia por una persona jurídica distinta de DAVID GONZALEZ ESTIVILL o alguna de sus subsidiarias de propiedad exclusiva DAVID GONZALEZ ESTIVILL no otorgará garantía alguna respecto al Software.

Ambas partes, DAVID GONZALEZ ESTIVILL, y “Usuario Final”, están interesadas en formalizar las presentes Condiciones aceptando los términos y condiciones establecidos en las siguientes CLÁUSULAS,
1.- OBJETO

El presente documento es un contrato legal por el que se regula las condiciones en las DAVID GONZALEZ ESTIVILL otorga a los clientes la licencia de uso de los programas informáticos INTACTO propiedad de DAVID GONZALEZ ESTIVILL, y forma de remuneración de dicha licencia.

Estas condiciones específicas constituyen junto con las Condiciones Generales, las condiciones contractuales que regirán la relación del cliente con DAVID GONZALEZ ESTIVILL. En el caso de que se produzca contradicción entes las condiciones generales y las presentes condiciones particulares prevalecerán en todo caso estas últimas.

Las Condiciones contractuales, junto a toda la información adicional que sobre el producto contratado por el cliente se encuentra publicada en la web de DAVID GONZALEZ ESTIVILL, www.tpvintacto.com, y constituyen un conjunto unitario que obliga a las partes.

La Ley de Propiedad Intelectual define el Programa de Ordenador como “toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”.

Esta definición legal de programa de ordenador incluye también su documentación preparatoria. Esta protección legal se extiende también a la documentación técnica, los manuales de uso y las versiones sucesivas de nuestros programas Intacto así como a los programas derivados. Conforme a lo anteriormente expuesto nuestros Programas Intacto están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por ser una originales y ser una propiedad intelectual de DAVID GONZALEZ ESTIVILL.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS INTACTO.

2.1 Las condiciones recogidas en estas Condiciones particulares serán de aplicación a los programas informáticos Intacto creados por DAVID GONZALEZ ESTIVILL.

2.2 Las características técnicas de cada uno de los productos, las ampliaciones y servicios adicionales, así como el precio a satisfacer por los mismos viene, en cada momento, claramente determinado en www.tpvintacto.com y recogido en estas Condiciones Particulares. En todo caso los recursos, aplicaciones y ampliaciones de que dispone cada producto, así como el precio de los mismos serán los que en cada momento se encuentren publicados en la web, www.tpvintacto.com.
3. CONCESIÓN DE LA LICENCIA.

Este contrato le permite utilizar una copia del Software adquirido con esta licencia en cualquier equipo individual, siempre que el Software se encuentre en uso sólo en un equipo al mismo tiempo. Si ha adquirido una licencia múltiple del Software, en cualquier momento puede tener en uso tantas copias del Software como licencias tenga. El Software se encuentra “en uso” en un equipo cuando se carga en la memoria temporal o se instala en la memoria permanente (por ejemplo en el disco duro, unidad de CD-ROM u otros dispositivos de almacenamiento) de dicho equipo, salvo en el caso de una copia instalada en un servidor de red con el fin de distribuirla a otros equipos, que no se considera “en uso”. Si el número de usuarios previstos del Software supera el número autorizado de licencias aplicables, debe poner en marcha un proceso o mecanismo razonable para garantizar que el número de usuarios simultáneos del Software no supera el número de licencias.

Esta Licencia es de carácter no exclusivo e intransferible. Esta licencia no confiere ningún derecho sobre futuras actualizaciones, mejoras o suplementos del Software. No obstante, si se obtienen actualizaciones, mejoras o suplementos del Software, el uso de tales actualizaciones o mejoras se regirá por el presente CLUF y sus modificaciones pudiendo estar sujeto a pagos y condiciones adicionales.

DAVID GONZALEZ ESTIVILL puede bloquear el acceso a cualquier aplicación o servicio proporcionado sin previo aviso si tiene algún impago vigente con DAVID GONZALEZ ESTIVILL. El servicio o aplicación permanecerá bloqueado hasta que la deuda quede saldada con DAVID GONZALEZ ESTIVILL. Dependiendo del servicio o aplicación que ha sido bloqueada la reactivación del mismo puede tener un coste adicional.
4. COPYRIGHT.

El copyright y otros derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los programas informáticos Intacto, en cada una de las diferentes versiones (Belleza, Tiendas, Óptica, Fitness), y cualquier copia autorizada que usted pudiera realizar corresponde única y exclusivamente a DAVID GONZALEZ ESTIVILL y/o sus proveedores. DAVID GONZALEZ ESTIVILL le permite el uso del Software únicamente con las condiciones previstas en el presente CLUF. Todos los derechos que no se otorguen de manera específica a través del presente CLUF quedan reservados a DAVID GONZALEZ ESTIVILL. Puede a) realizar una copia del Software con fines de copia de seguridad o archivo exclusivamente o b) transferir el Software a un único soporte siempre y cuando conserve el original exclusivamente con fines de copia de seguridad o archivo. No está autorizado copiar el manual o manuales del producto ni los materiales escritos que acompañan al Software salvo para su uso personal. Usted se convierte solamente en el propietario del soporte material de los datos, pero no adquiere ningún derecho de propiedad sobre el Software.
5. OTRAS RESTRICCIONES.

Queda expresamente prohibido al CLIENTE la reproducción, transmisión a otro equipo informático, modificación, adaptación, mantenimiento, corrección de errores, cesión, venta, arriendo, préstamo, presentación pública, exhibición, cesión de uso parcial o total, transmisión del derecho de uso, divulgación, publicación, etc., del programa informático licenciado, con la lógica excepción del uso por parte de los empleados directos del CLIENTE. En todo aquello que no se haya regulado expresamente en este contrato, las partes se remiten a lo que establece la legislación sobre Propiedad Intelectual. Fuera de lo permitido por la legislación aplicable, ni usted ni ninguna otra persona que haya asignado están autorizados a modificar el Software, ya sea en parte o en su totalidad, a analizarlo mediante la inversión de los procesos de ingeniería, a descompilar o desmontar el Software, ni a crear productos derivados de éste.
6. GARANTÍA LIMITADA.

Al no tratarse de un contrato de licencia de software realizado “a medida” se excluye de manera expresa la garantía de la adecuación del programa a la satisfacción de las necesidades del licenciatario.

El comprador dispone de un plazo de 14 días para ejercer el derecho de desistimiento, siempre y cuando DAVID GONZALEZ ESTIVILL no le haya suministrado el código de registro o enviado el producto o su actualización, en cuyo caso no cabrá devolución del producto por cuanto que el programa se ha instalado en el ordenador del usuario para su uso. En el caso de ejercicio del derecho de desistimiento corresponderá al usuario asumir todos los costes, que, en su caso, fueran necesarios para la devolución del software y de todos los elementos que lo integran.

DAVID GONZALEZ ESTIVILL no garantiza ni puede garantizar que el Software y/o Hardware funcione sin errores. DAVID GONZALEZ ESTIVILL y sus proveedores ofrecen el Software “TAL CUAL Y CON TODOS LOS FALLOS QUE PUDIERA CONTENER”, y rehúsan mediante la presente cualquier otra garantía o condición, ya sea expresa, implícita o legal, incluida, sin que suponga límite alguno, (si la hubiere) toda garantía implícita, obligación o condición de comerciabilidad, no infracción, disfrute, integración de sistemas, calidad satisfactoria, adecuación para un fin concreto, fiabilidad o disponibilidad, precisión o integridad de respuestas, resultados, elaboración, ausencia de virus, habilidad y cuidado necesario, todas aquellas en relación con el Software y/o el Hardware, y la prestación o no prestación de soporte u otros servicios, información, software y contenido relacionado a través del Software y/o el Hardware o de otro modo, que pudiera derivarse del uso del Software y/o el Hardware. Esta salvedad no es de aplicación a ninguna condición implícita de titularidad ni a ninguna garantía implícita de conformidad con la descripción.
7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Exclusión de responsabilidad por daños por pérdida de beneficios, pérdida de información confidencial o de otro tipo, interrupción de negocios que pudiere surgir del uso o imposibilidad de uso del software o de los servicios de soporte técnico, o de la provisión o ausencia en la provisión de los servicios de soporte técnico, o de cualquier otra forma bajo o en conexión con cualquier disposición de éste CLUF complementario, limitándose a la cantidad pagada por el Software.

El art. 103 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, señalan como excepciones al derecho de desistimiento, entre otras:

La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.

-El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.

-El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintado o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 m) de la normativa de consumo, se le informa de forma expresa que es una excepción al derecho de desistimiento el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado y que al aceptar las presentes condiciones presta su consentimiento expreso, quedando informado de que en el caso señalado en el citado artículo pierde su derecho de desistimiento.
8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

8.1 El cliente se obliga a abonar a DAVID GONZALEZ ESTIVILL el precio correspondiente al Programa Intacto escogido, comprometiéndose DAVID GONZALEZ ESTIVILL a otorgar la licencia una vez recibido el precio acordado en los plazos acordados (mensualmente, anualmente..)

8.2 DAVID GONZALEZ ESTIVILL no se responsabiliza de la pérdida o del borrado accidental de los datos introducidos por el cliente en los Programas Intacto, siendo responsabilidad del cliente la realización de las copias de seguridad correspondientes.

8.3 En ningún caso DAVID GONZALEZ ESTIVILL acepta responsabilidades derivadas de pérdidas de datos, interrupción de negocio o cualesquiera otros perjuicios producidos por el funcionamiento de los programas, o por no cumplir estos con las expectativas del cliente.

8.4 El cliente tiene la total responsabilidad del contenido que vuelque en el Programa Intacto, de la información transmitida y almacenada de sus explotaciones, de los enlaces de hipertexto, de las reivindicaciones de terceros y de las acciones legales que pueden desencadenar en toda la referencia a propiedad intelectual, derechos de la personalidad y protección de menores.

El cliente es responsable respecto de las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tienen que ver con el funcionamiento del Programa, comercio electrónico, derechos de autor, mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet.

8.5 Será responsabilidad del cliente, tanto para almacenar la información correspondiente a sus contactos, como para realizar los envíos de Email y SMS, garantizar que la recogida y/o utilización de datos personales se realice con su consentimiento libre, expreso e inequívoco de sus titulares, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

8.6 DAVID GONZALEZ ESTIVILL garantiza que el tratamiento de los datos personales se efectuará bajo niveles de seguridad que impidan su pérdida, manipulación o accesos no autorizados.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que todos los datos proporcionados por el CLIENTE o USUARIO, por cualquier medio, a través las consultas o la suscripción a las Newsletters de DAVID GONZALEZ ESTIVILL y a lo largo de la relación comercial con nuestra empresa, serán incorporados a un fichero cuyo titular y responsable es DAVID GONZALEZ ESTIVILL y serán tratados con la máxima confidencialidad.

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es gestionar la relación comercial, gestionar las solicitudes y/o los pedidos y su cobro y, asimismo, realizar tratamientos con fines de publicidad y de prospección comercial.

La realización de tratamientos con fines de publicidad y de prospección comercial implicará hacerle llegar, por los medios que más adelante se indican, información, publicidad y promociones comerciales de productos que DAVID GONZALEZ ESTIVILL comercializa.

Las acciones publicitarias y de prospección comercial podrán realizarse por cualquier medio, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes SMS, MMS y correo electrónico y postal e Internet.

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos para las finalidades de publicidad y de prospección comercial, se entenderá prestado de forma manifiesta e inequívoca mediante la comunicación de sus datos a DAVID GONZALEZ ESTIVILL, pudiéndose oponer a ello en los términos que a continuación se indican.

Le informamos que puede ejercitar, realizando la solicitud ante DAVID GONZALEZ ESTIVILL como responsable y titular del fichero en el que figuran sus datos personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a NO recibir publicidad, así como revocar el consentimiento otorgado.

Para manifestar la oposición a recibir publicidad, así como para la realización de cualquier otro trámite, puede enviar un mensaje a tpv.intacto@gmail.com con el asunto LOPD e indicando en el mensaje su nombre/apellidos junto con la(s) frase(s) NO QUIERO RECIBIR PUBLICIDAD DE TPVINTACTO.
9. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

Cualquiera de las partes podrá poner fin al contrato en caso de incumplimiento de la otra parte de sus obligaciones.
10. LEY APLICABLE.

En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o aplicación del presente CLUF, será aplicable la legislación española.

Las relaciones establecidas entre www.tpvintacto.com y el Usuario Final se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, DAVID GONZALEZ ESTIVIL y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Murcia.

En fer clic al botó "descarregar" declare que he llegit i accepto la Política de privacitat.

¿Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres i t’assessorarem perquè puguis treure el màxim partit des del primer moment al Software TPV així com a les eines de Màrqueting i el CRM integrats.

inTacto TPV Software

Carrer del Vallespir, 19 – Edifici Octàvia
08173 Sant Cugat del Vallès – Barcelona